ProZ.com frequently asked questions


İşlər

Main

 • 1 - Posting jobs at ProZ.com

 • 1.1 - ProZ vasitəsilə kim işəgötürə bilər?

  Hər hansı biznes və ya fərd ProZ vasitəsilə işəgötürə bilər. Əgər göndəriş metodu istifadə olunursa, müəyyən əlaqə məlumatı tələb olunur: ad, email, telefon, ölkə və s. Ani İşlər üçün ödəniş əvvəlcədən kredit kartı vasitəsilə edilməlidir.


 • 1.2 - ProZ.com-da hansı növ işlər göndərilə bilər?

  Çoxdilli peşəkarlar və ya kompaniyaların xidmətlərini tələb edən yazılı tərcümə, şifahi tərcümə, yerləşdirmə və başqa işlər göndərilə bilər.


 • 1.3 - Can I use the job posting form to advertise my services?

  No. There is no possibility that you will find a client using this form. Instead, you will only inconvenience fellow service providers, who expect only legitimate job opportunities to come via this form. Your right to enter quotes on jobs will also be revoked.


 • 1.4 - ProZ.com-da hansı növ işlərə iazə verilmir?

  Lütfən, xüsusi olaraq çoxdilli peşəkarların xidmətini tələb etməyən iş bildirişləri göndərməkdən imtina edin. Həmçinin, iş göndərişləri yetkin xarakterli məzmundan ibarət olmaya bilər.


 • 1.5 - Mənim ödəyəcəyim məbləğ nə qədərdir?

  ProZ.com-da iş göndərişi üçün heç bir ödəniş yoxdur. Komissiyalar da yoxdur. Çünki ProZ.com servis tchizatçılarına illik abunə haqqı qoyur.


 • 1.6 - İşlər üçün qiymət və müddətlər qurğusu necədir?

  ProZ.com iş forması sizə yalnız servis təchizatçıları ilə görüşməyə kömək edəcək. Proyekt detalları--iş məzmunu, ödəniş, müddət və s.-- birbaşa sizin və servis təchizatçısı arasında razılaşdırılmalıdır.


 • 1.7 - Qiymətlər məlumatını haraya daxil edim?

  First enter details related to the job, providing as much detail as possible. If among those who meet the criteria there are ProZ.com members who prefer to take your budget range into consideration when deciding whether or not to quote, you will be given an opportunity to provide a budget range.


 • 1.8 - I posted a job and no opportunity was provided for me to enter a budget range. Why?

  This means that none of the professionals who meet your job criteria has a habit of considering client budgets before quoting. Any quotes you receive will have been based on the information you supplied in the job posting.


 • 1.9 - Why was the option to enter rates information from the start removed?

  To reflect the fact that the individual translator is in the best position to determine what he or she needs to charge on a given job. For more information, see: About > Job posting changes.


 • 1.10 - What if no one quotes within my budget range?

  ProZ.com is home to the world's largest network of professional translators. If none is willing to work within your budget, you may want to consider either increasing your budget or seeking alternatives. For more information, see: Translation: Determining what service you need and what it will cost.


 • 1.11 - When I am given an opportunity to indicate a budget range, how should I go about estimating?

  If you have no experience in pricing translation, you might want to pass on entering a budget range. If you do decide to enter a range, consider consulting the guide: Translation: Determining what service you need and what it will cost. That document links to data on the rates charged by translators registered with ProZ.com.


 • 1.12 - Should I enter a budget range that is a bit lower than what I can actually afford to pay?

  That is up to you, but entering your real maximum helps ensure that the job is visible (and appealing to) a larger group of professionals.


 • 1.13 - Mən iş axtaran tərcüməçilər üçün xidmət təklif edirəm. Göndərə bilərəm?

  Xeyir. İş göndəriş forması bir növün təklif biznes tərtibatlarıdır: xidmətlərin yerinə yetməsi üçün alıcı göndərişinə işi göndərənin ödənişi. Tərcüməçilərin verilənlər bazasını satanlar və s. Web portallar və ya göndərişi alanın göndərənə ödəyəcəyinə əsasən razılaşma təklif edən hər hansı bir kəs qanunsuz elan verən kimi hesab olunacaq. Göndəriş silinəcək, əlaqədar üzvlüklər ləğv ediləcək və siz gələcək göndərişlərdən məhrum ediləcəksiniz.


 • 1.14 - For what reasons can a job poster be banned from ProZ.com?

  Please refer to the ProZ.com termination policy.


 • 1.15 - I've posted a job but it is not visible yet.

  If you are a basic user of the site, your job posts will require vetting. This is usually done within 12 hours of the entry being posted. You may also want to check to make sure you have provided complete and correct contact details. If your job hasn't appeared after a 24-hour period, please submit a support request.


 • 1.16 - Göndərişlərimə yaxşı cavablar almaq açarları hansılardır?

  İş göndərilərkən serviz təchizatçıları üçün tələblər kimi işin təbiətinə dair mümkün qədər təsviri olması vacibdir.

  Əlavə olaraq, özünüz və/və ya kompaniyanız haqqında tam məlumat verməniz çox vacibdir. Ən yaxşı servis təchizatçıları yüksək tələbatlıdırlar və ümumilikdə şübhəli müştərilər ilə iş qurmurlar. Əlaqə detallarını tamamlayın və yəqin ki, sizin kompaniyanın qısa tarixi yüksək peşəkarlar ilə qarşılıqlı səmərəli əlaqələrə başlamanıza kömək edə bilər.

  Göndərilən işlər bərabər imkanlar prinsipinə riayət etməlidir.

  Lütfən, üçüncü tərəfin adından işlər göndərməyin.

  Lütfən, qeyd edin ki, İş Göndəriş Formasında məcburi kimi qeyd olunmuş əlaqə detalları hər halda tamamlanmalıdır - tamamlanmamış detallı iş göndərişləri ProZ.com tərəfindən silinəcək.

  Mümkün olan hallarda, çoxlu dil birləşmələrinin iştirakı ilə olan işlər İş Göndəriş formasında mövcud olan uyğun funksiyadan istifadə etməklə ümumiləşdirilməlidir.


 • 1.17 - Servis təchizatçıları mənimlə necə əlaqə saxlayacaqlar?

  Siz əlaqənin üstün üsullarını göstərə bilərsiniz (email, telefon, onlayn müraciət forması, və s.) Servis təchizatçıları sizin əlaqənin üstün metoduna hömətlə yanaşmağa təşviq edir; bəzi işəgötürənlər servis təchizatçısının əlaqə üstünlüklərinə əhəmiyyət veməyəndə bunu pis əlamət hesab edirlər və bu servis təchizatçıları ilə işləmirlər.


 • 1.18 - Yazılı tərcüməçilərdən (və ya şifahi tərcüməçilərdən) nə dərəcədə tez eşidəcəyəm?

  İş gönərilərkən və sayt ştatı tərəfindən təsdiq edilərkən email bildirişi profili sizin işin tələblərinə uyğun olan hər bir peşəkara göndərilir. İşinizin tələblərinin nə dərəcədə unikal və ya ümumi olmasından asılı olaraq, bir neçə dəqiqə ərzində servis təchizatçılarından sizi eşitmələrini gözləyə bilərsiniz.

  Əgər sizin işiniz ümumi dil cütündədirsə -- Avropa dilləri, Ərəb, Çin və s. -- sizin mövzu ekspertizası ilə əlaqəli tələblərinizdə səciyyəvi olmağınız dəstəklənir. Bu sizi servis təchizatçılarının idarəolunan sayından ən münasib təkliflər almaqla təmin edəcək.


 • 1.19 - Servis təchizatçıları bir birilərinin əleyhinə təklif bildirəcəklər?

  Xeyir, sizinlə əlaqədə olan kəslər başqalarından təkliflər görməyəcəklər. Servis təchizatçıları ən yaxşı işlərini təklif etməyə imkan verən qiymətlər və gerçəkləşdirmə vaxtları təklif etməkdə dəstəklənirlər. Bir təklifin əsassız olaraq aşağı səviyyəli (ona görə də diqqətli bir iş çatdırmaq çətin olur) və ya yuxarı səviyyəli olması barədə qərar çıxararıb öz gəldiyiniz nəticədən istifadə edin.


 • 1.20 - Necə əmin ola bilərəm ki, verilmiş tərcüməçi etibarlıdır?

  Peşəkarların təlimi və dərəcələrinə, sahədə illərinə, qazandığı etiqadnamələrə, peşəkar assosiasiyalarda üzvlüyünə, referanslar və s.ləri nəzərə alın. Tərcümədən kənar peşəkar təcrübə də münasib ola bilər. Siz tərcüməçilərin materilalı başa düşmələrini qiymətləndirmək üçün onlarla işinizin məzmununu müzakirə etmək istəyə bilərsiniz. Müştəri üçün bir işə görə qısa alıntı istəmək qeyri-adi deyil--100 söz və ya bu kimi ideya əldə etmək üçün kifayətdir--yeni bir tərcüməçiyə iş təyin etməzdən əvvəl. (Qeyd edək ki, bəzi tərcüməçiər profil 'portfellərində' işləri barədə nümunələr daxil edirlər. Əlavə olaraq, tərcüməçilərin KudoZ tarixinə nəzər salmaq tərcüməmilərin üslubu və ya terminaloji yanaşmasını başa düşmək üçün faydalıdır.) Sonda, siz ProZ.com-la işləmək istəyini həyata keçirə bilərsiniz Certified PRO.


 • 1.21 - Əgər mən iş göndərsəm və böyük tərcüməçi tapsam, növbəti dəfə onunla birbaşa işləyə bilərəm?

  Əlbəttə. Əgər siz ProZ.com-un yazılı və ya şifahi tərcüməçisi ilə əlaqələri inkişaf etdirmisinizsə, yalnız bu şəxslə işləməyi davam etdirmək sizin maraqlarınızı uyğun olduğunu görə bilərsiniz. Servis təribatının uzunmüddətli yetişməsi vaxt ərzində tayda verəcək, çünki o, daha qısa vaxt ərzində yüksək keyfiyyətli iş çatdıra biləcək, çünki o, siz və sizin kompaniyaya səciyyəvi olan terminalogiya və məlumat ilə getdikcə daha çox tanış olmuşdur.


 • 1.22 - Mənim xüsusi bir işim yoxdur -- amma mən tərcüməçilər verilənlər bazamı artırmaq istərdim.

  Siz hər dəfə maksimum beş iş göndərişi etməklə ayda bir dəfə göndərə bilərsiniz. Aktual işlər olmadan, tərcüməçilərə dəfələrlə çağırışlar etmək bir çox servis təchizatçıları tərəfindən müdaxilə hesab edilir. Bu səbəbdən sizi potensial göndərişlər ProZ.com-un əsas səhifəsində görünən olmaya bilər.

  Potensiallı gələcək proyektlərə CV-lər üçün çağırış göndərərkən kompaniyanız və əldə etmək istədiyiniz iş növləri haqqında tam məlumat göndərməyiniz vacibdir.


 • 1.23 - Mən işimi elan etmək istəmirəm--o, gizlidir. Nə edə bilərəm?

  Əgər işiniz məxfidirsə, iş göndərmə formasından istifadə etməyin. Sizin tələblərə uyğun gələn servis təchizatçılarını tapmaq üçün ProZ.com directory istifadəni nəzərdən keçirin. Kataloqda münasib ervis təchizatçısı tapdıqda birbaşa onunla əlaqə saxlaya bilərsiniz.


 • 1.24 - What can I do if I need to edit the information on my job posting?

  Before the job posting has been vetted, there is an edit job button at the top of the job posting which will allow you to edit your listing. However, once your job has been vetted and is visible by the public, you will not be allowed to edit your job posting. But, if you need to add anything to your job posting, you may still add an addendum to it instead.


 • 1.25 - Etdiyim iş göndərişini necə bağlaya bilərəm?

  İşəgötürən kimi siz bir və ya daha çx dil cütlərində iş göndərişinizi bağlaya və ya tamamilə göndərişi bağlaya bilərsiniz.

  1. İş göndəişi görünərkən "Təkliflər gör" düyməsindən istifadə edin və ya işin göndərişindən sonra aldığınız email bildirişində təmin edilmiş linkə baxın.
  2. Hər dil cütünün aşağısında "Bağlamaq üçün kliklə" linki var. Onu klikləməklə bu cütdə növbəti addımlar üçün iş bağlanacaq ( bu sonradan eyni üsuldan istifadə etməklə yenidən açıla bilər)
  3. Bütün cütlər bağlanandan sonra tam iş bağlanmış olur.


 • 1.26 - What does it mean for a job to be funded by a non-profit group?

  A non-profit group is an organization which exists for educational or charitable reasons, and from which its shareholders or trustees do not benefit financially. Some translators are willing to reduce their rates when working for a non-profit group they deem worthwhile. Jobs posted on behalf of non-profit organizations should include the name of the group, and a publicly visible link to a website with further information about the organization. Jobs marked as non-profit that do not meet these requirements will be removed by site staff.

  Government organizations and similar entities are not covered by this definition; jobs funded by such entities should not be posted as 'non-profit'.


 • 1.27 - What relation is there between job posting and the Blue Board?

  Job posters may be added to the Blue Board.


 • 1.28 - İş göndərmə tarixi nədir (Əvvəlki iş göndərişləri)?

  İş göndəriş tarixi səhifəsi bir işəgötürən tərəfindən göndərilmiş ən son 100 işi siyahıya alır ( ya işəgötürənin Profilinə, ya da email ünvanına əsaslanaraq). Potensiallı namizədlər bir işi nəzərdən keçirərkən "İşəgötürən haqqında" xanasında "Əvvəlki iş göndərişləri" linkindən istifadə etməklə bir işəgötürən tərəfindən edilmiş keçmiş iş göndərişlərini görə bilərlər. İşəgötürənlər öz iş göndərişlərini göndərdikləri işi nəzərdən keçirərkən eyni linkdən istifadə etməklə və ya bu səhifədən istifadə etməklə görə bilərlər: Job posting history.

  İş göndəriş tarixi members-only xüsusiyyətidir. Bu da bir nümunə:
 • 1.29 - I need to edit my name in a posted job. How can I do this?

  To edit a job which was not vetted visit a job page and click on Edit job. In edit mode, check if your contact details are full and correct as requested in the job posting rule #9. Note that you can make your real name invisible to potential candidates just by entering the title of the position you occupy in your company. To do so, un-check the Show publicly option next to the real name field in the job posting form and select I represent a company. A new field will show up as Contact person's job title .

  Make sure you report your company name in the Company name field.


 • 1.30 - Once I choose "Accept quote" does this mean I am awarding the job to this one vendor?

  Not at all. You can select as many quotes as you need to implement the project. It is possible to select all necessary quotes at once and save changes or select quotes and save changes on a step by step basis. Once you select a service provider’s quote and save changes you will see a note on a selected quote like This quote was accepted. Upon quote acceptance a notification will be sent to a service provider. After accepting quotes you might wish to discuss project details with service providers.

  Note: A job will not be closed once you select a quote(s). It can be closed by you manually (if you want so) or it will be closed automatically due to expiration of its quoting deadline time.


 • 1.31 - Where can I see quotes received?

  To see a list of jobs quotes you have received, go to My posted jobs from the Jobs & directories tab, find a job you are looking for and click on [View quotes] on your right. A list of all quotes will be opened. • Main - Top


 • 2 - Finding jobs at ProZ.com


  Looking for new clients?


  ProZ.com members are meeting them. • 2.1 - İşlər necə qəbul olunur?

  ProZ.com-da işlərin qəbulunun üç müxtəlif üsulu var:
  (1) İş göndərmək / iş təklifi göndərmək
  (2) Birbaşa əlaqə (bir pro işəgötürən əlaqələri)
  (3) Ani İşlər: işəgötürənlər işlər göndərir, əvvəlcədən ixtisaslaşmış profesionallar avtomatik dəvət olunur

  Üsul (1) iş uyğunlaşdırılmasının yeganə görünən üsuludur. Üsul (2) təxminən qəbul olunan bütün işlərin yarısı üçün hesabat verir.


 • 2.2 - İşləri kim ala bilər?

  ProZ.com-un hər hansı qeydiyyatlı isifadəçisi işlər ala bilər. Lakin iş göndərənlər müəyyən kiteriyaları qaşılayanlara iş məhdudiyyəti qoya bilərlər.
  Məhdudlaşdırılmış işlər haqqında daha çox məlumat üçün this FAQ baxın.


 • 2.3 - How do I get jobs at ProZ.com?

  The main channel to get jobs in ProZ.com are direct searches in the directory. The best strategies to get jobs are:

  a) A good profile.

  b) Membership, as members are ranked ahead of non-members in the directory.

  c) KudoZ PRO points in your language pairs and fields of expertise, as this is how search results are ranked among the first group (members) and the second group (non-members).

  d) Specialization. Make sure to have on top your main language pair and your main field of expertise, get KudoZ in this combination, show that specialization in each area of your profile.

  For more information on ProZ.com directory, see this FAQ section.


 • 2.4 - Why don't I see payment information in job postings anymore?

  Certain changes were recently made to the job posting system to reflect the fact that the translator is in the best position to determine what rate he or she needs to charge on a given job. Budget / pricing information is only shown to logged in users that meet the requirements of the job. You may choose if you would like to show or hide budget / pricing information for jobs where you meet the requirements. For more information, see: About > Job posting changes.


 • 2.5 - I am an experienced translator, but I am new to freelancing. How do I go about determining what I need to charge on a given job?

  For guidance on this topic, see the article Determining your rates and fees as a translator.


 • 2.6 - I've indicated a preference to see client budgeting information before deciding whether to quote, and as as a result I sometimes see that information. Do I have to quote within the client's budget range?

  No. The budget range provided by the client is strictly for use in determining whether or not you will take the time to quote. When quoting, you should never offer to do a job for less than the amount you need to deliver work at the quality level that is required, irrespective of the budget range specified.


 • 2.7 - Is it safe to consider the budget ranges entered by clients as indicative of the going rates in the market?

  No. Clients budget ranges often fall below the going rates.


 • 2.8 - What if after I quote the client comes back and offers me less than the rates I have determined I need to charge?

  Turn it down. Only you can know what you need to charge to deliver work at the quality required on an ongoing basis. Ultimately, it is your responsibility -- to colleagues and clients -- not to charge less than that amount.


 • 2.9 - Are the translators who give the lowest quotes always the ones selected?

  No. Experienced clients know that it is not possible to deliver quality consistently when rates are below a certain level. Therefore, the translators who are successful in connecting with new clients via ProZ.com tend to be those who quote within the normal range for professionals.


 • 2.10 - I understand all of this in principle, but I am not sure I can do this on my own.

  You're not alone! Reach out to other ProZ.com members via the site or at a local powwow. You are sure to find loads of support.


 • 2.11 - Necə təklif bildirə bilərəm?

  Əvvəlcə bilməlisiniz ki, bütün iş göndərişləri təkliflər qəbul etmir. İkincisi, sizi maraqlandıran xüsusi iş göndərişinin təklifləri qəbul etdiyini müəyyən etdikdən sonra, prosesə başlamaq üçün təklif etdiyiniz qiyməti daxil edə bilmək üçün göndərişin yuxarısında və ya aşağısında "Təklif Göndər" üzərində klikləmək lazımdır. Əgər "Təklif Forması" üzrəsinizsə, siz işləmək istədiyiniz işə qiymətinizi təqdim edə biləcəksiniz.

  İşəgötürənə nəhayət təklifinizi bildirdikdən sonra, onlara təklifinizlə bağlı "Fəaliyyət yox", "Xeyir, təşəkkür" və ya "Qəbul" seçmək üçün seçimlər verilir.

  Keçmiş təklifləri görmək üçün, lütfən əsas səhifədə menyu çubuğunda "İşlər" xanasında "Təkliflərim" üzərində klikləyin.

  Note: 1 Yanvar 2010-cu ilə qədər qeyri-üzvlər işlərə təkliflər bildirmək üçün browniz xallarından istifadə edə bilərdilər (hər təklifə 100 xal). Lakin, yuxarıda qeyd olunan vaxtdan sonra qeyri-üzvlər təklif haqqı üçün ProZ.com portmanetlərindən $1 ödəməlidirlər.
  ProZ.com members limitsiz keçid, pulsuz təklif bildirmə əldə ediblər.


 • 2.12 - Can I edit a job quote after I submitted it?

  No. Job quotes cannot be edited once they have been submitted. However, you may add a note to your quote and enter any other relevant information.


 • 2.13 - Keçmiş iş təkliflərimi harada görə bilərəm?

  Təqdim etdiyiniz iş təkliflərinin siyahısını görmək üçün "İş və kataloqlar" nişanından "Təkliflərim"-ə keç. Lütfən, yadda saxlayın ki, yalnız ProZ.com üzvləri özlərinin keçmiş iş təkliflərini görə bilərlər. Bu məlumat başqa ProZ.com istifadəçiləri və ya işəgötürənləri üçün mövcud deyil.


 • 2.14 - Mənim təklif formama göndərilənə necə nəzarət edə bilərəm?

  Əgər siz öz "şəxsi verilənləri redaktə et" keçirsinizsə siz ad, ünvan, telefon/faks nömrəsi və s. ilə əlaqəli təklif formasına daxil olacaq məlumatı yoxlaya bilərsiniz.


 • 2.15 - Can I withdraw a quote I submitted for a classic job?

  Yes. You can remove a quote submitted for any classic job by clicking on Delete next to the quote you would like to withdraw in the My quotes page.


 • 2.16 - İşlərlə bağlı ProZ.com ödənişləri nədir?

  Birbaşa işlər: İşəgötürmə tamamilə pulsuzdur. Belə ki, birbaşa işlərin alınma məqsədi üçün bir profil saxlanılır.

  Göndərilmiş işlər: İşin göndərilməsi pulsuzdur. Cavab vermək və təklif göndərmək ProZ.com üzvləri üçün pulsuz və limitsizdir. Qeyri-ödənişli sayt istifadəçilərinə hər göndərilmiş təklif üçün $1 ödəniş yüklənir (və ya 1 Yanvar 2010-cu ilə qədər 100 browniz xalı yüklənir - daha çox məlumat üçün FAQ 2.3 bax).

  Ani İşlərdə, işin ümumi dəyər üzrə komissiyası ProZ.com tərəfindən qəbul edilmişdir. Ani İşlər üçün göstərilən ödəniş servis təchizatçısı üçün mövcud ödənişdir; komissiya artıq çıxarılmışdır.


 • 2.17 - "Potensial" iş nədir?

  "Potensial" iş müəyyən əhatə dairəsiz və/və ya detallarsız göndərilmiş hər hansı bir işdir; xüsusilə də, biznes əlaqələrini inkişaf etdirmək üçün CV-lər və ya oxşar ümumi dəvətlər üçün çağırışlardır.


 • 2.18 - Hər işin ödənişini və çatdırılma şərtlərini kim qoyur?

  Hər bir işin şərtləri müştərilər və servis təchizatçıları arasında birbaşa danışıqlar yolu ilə işlənib haırlanmışdır. ProZ.com ştatı onlara aid şərtlərin qoyulması və yoxlanmasında heç bir rol oynamır.


 • 2.19 - Does ProZ.com verify information in posted jobs and job descriptions against poster websites, online information or other sources?

  Basic information is verified by site staff (contact information, for example) to ensure that job posts are within site rules. ProZ.com does not ascertain the veracity of outsourcer web site descriptions or other information; each translator interested in working with a given outsourcer is expected to investigate potential clients to the fullest extent possible before deciding whether or not to work for them.


 • 2.20 - Does ProZ.com check job postings to filter-off jobs posted by potential scammers?

  The job posting system was designed to enable outsourcers to post their job offers to the ProZ.com community. While any business or individual can outsource via ProZ.com, jobs posted by basic site users (non-logged-in users and non-members) are checked by site staff before being made visible.

  In many cases the information included in a posted job is enough to identify a scamming operation, or a job posted by an oursourcer banned from ProZ.com,and the job posts are quietly deleted. In other cases the posted information will not be enough to to identify a scammer and the job is approved, and at this point the translators' risk management procedures should begin.

  Risk management should be a set of processes including the positive identification of the "client" (contact data verifiable and verified) and the verification in risk management resources such as the Blue Board, among other steps.

  If you would like to learn more about how to manage risks, I invite you all to attend an upcoming free webinar offered by site staff on "Risk management for freelance translators and interpreters".

  ProZ.com members can also subscribe to translators scam alert reports.


 • 2.21 - İşəgötürənlərdən hansı ödəniş növləri qəbul edə bilərəm?

  Əvvəlcə, işəgötürən və tərcüməçi ProZ.com vasitəsilə görüşürsə və biznes qurmağa razıdırlarsa, iki tərəf arasında bütün detallar razılaşdırılır və ProZ.com buna cəlb edilmir. Beləliklə, ödəniş metodu və şərtlərlə bağlı biznes həkarınızla danışıqlar aparmaq sizin üzərinizə düşür.

  Ödənişlər üçün istifadədə müxtəlif ümumi metodlar var. Məftil transferi ödənişin bir metodu, çeklər isə digər metodudur. PayPal və Moneybooker-lər pul transferini asanlaşdıran onlayn xidmətlərdir.Həmçinin Western Union sistemi də var. Bu ödəniş metodlarının hər birinin müsbət və mənfi cəhətləri var və biri kiçik layihədə, digəri isə böyük layihələrdə faydalı ola bilər. Sizin harada yaşamanız da bir faktordur.

  Bu mövzu sərbəst şəkildə axtarışlı olan ProZ.com forumlarında açıq müzakirə olunub. Mən sizə Money matters forum baxmağı təklif edirəm.


 • 2.22 - Mənim müəyyən bir iş göndərişi haqqında sualım var. Kiminlə əlaqə saxlamalıyam?

  Siz müəyyən bir işi göndərənlə birbaşa əlaqə saxlamalısınız. ProZ.com-un işlər haqqında göndərənin daxil olmaq üçün seçdiyindən daha çox məlumatı yoxdur. Bu işi göndərənin müəyyən əlaqə məlumatına daxil olmaq üçün cavabdehliyidir. ProZ.com yalnış linklər və ya müvafiq olmayan əlaqə məlumatı ilə iş göndərişləri hesabatlarına cavab verə bilməzlər; bizim yalnız işi göndərənin daxil olmaq üçün seçdiyi barədə məlumatımız var.


 • 2.23 - Təklifə ödəniş etməliyəm?

  Əgər siz qeyri-üzvsünüzsə, siz ProZ.com Wallet pul köçürməlisiniz və hər təklif buna görə hesablanacaq. Hər təklifin dəyəri $1-dır.

  ProZ.com members limitsiz, ödənişsiz təklif olmuşdur.


  Note: 2010-cu il Yanvarın 1-nə qədər qeyri-üzvlər həmçinin iş təklifləri etmək üçün browniz xallarından istifadə edə bilərdilər (hər təklifə 100 xal). Lakin, yuxarıda qeyd olunan tarixdən sonra qeyi-üzvlər təklif etmək qaydalarına görə ProZ.com portmanetlərindən $1 ödəməlidirlər.


 • 2.24 - Əgər mən işə təklif bildirsəm və onu əldə edə bilməsəm, məlumatlandırılacağam? Nə dərəcədə qısa müddətə?

  İşəgötürən onların aldıqları bütün təklifləri nəzərdən keçirəcək. Onlar bunu etməzdən əvvəl bir neçə gün çəkə bilər - bu layihə üçün son tarixdən asılı olacaq. İşəgötürəndən işə görə təklif bildirən bütün insanlara "Hələ Fəaliyyət yoxdur", "Xeyir, Təşəkkür edirik" və ya "Qəbul" deməklə bir qeyd göndərməsi xahiş olunur. Qeyd edək ki, işəgötürəndən bunu etmək tələb olunmur və əgər onlar bunu etməməyi seçirsə, onda siz seçilib-seçilmədiyinizdən asılı olmayaraq heç bir bildiriş almayacaqsınız.


 • 2.25 - Where can I see an outsourcer's job posting history?

  ProZ.com members can see a list of jobs posted by an outsourcer by clicking on Past job postings at the bottom of the Job posted by box in job postings or else by clicking on More info » at the bottom of the Past job postings section of the outsourcer's Blue Board record.


 • 2.26 - Bir işdə marağımı ifadə etmək üçün təklif bildirmək formasından istifadə etməli və ya birbaşa müştəriyə yazmalıyam?

  Siz müştərinin göstərişlərinə əməl etməlisiniz. Əgər heç bir göstəriş verilmirsə, təklif bildirmək formasından istifadə edin.

  Siz müştərinin sizdən onunla birbaşa əlaqə yaratmamaq və ya zəng etməməyi xahiş edərkən bunlara əməl etməlisiniz. Belə etmək sizin, ProZ.com birliyinin zəifliyini əks etdirir və demək olar yəqin ki, sizin iş "əldə etməyəcəyinizə" təminat verən narahatçılıqla nəticələnir. Əgər ProZ.com ştatı işəgötürənlə birbaşa əlaqədə olan istifadəçi haqqında bu müştəri təlimatları əleyhinə şikayətlər alırsa, istifadəçinin profili limitlənə və ya silinə bilər.


 • 2.27 - Where do I insert the translation of the sample text in my quote?

  Please note that outsourcers have 2 options when including a sample text in a classic job:


  • Require that the translation of the sample is sent together with the job quote.
  • Do not require the translation of the sample text but just provide it as a reference material.

  If the outsourcer has provided a sample text to be translated and sent with the quote, then you should be able to enter your translation in the Sample field of your quote. However, if the translation of the sample is not a requirement, then the Sample translation field will be unavailable and you may include your translation in the body of your job quote.


 • 2.28 - The job page says I meet the criteria for quoting on the job, but I cannot see the "Submit quote" button. Why?

  If the message box at the top of the job posting says you meet the criteria for quoting on the job and you still cannot see the Submit quote button, check the job's quoting deadline to make sure the job is not closed or else check the very top of the job posting page to make sure no This job has been closed message shows:  If you confirm the job is still open, then check the Contact method section of the job posting to make sure the outsourcer has not requested to be contacted directly. In such case, the outsourcer's email address or a link to contact the outsourcer via email will be shown (and no Submit quote button will be present):  If the job is open and you still cannot see any option to quote for the job, then submit a support request. You can do so by clicking on the Contact site staff if there is a problem with this job posting link at the bottom of the job posting. This will help support staff look into the issue further.


 • 2.29 - The native language and the language pairs in a job posting are not consistent. What should I do?

  First of all, notice that the native language required for a job may not always be one of the languages involved in the project but many times it may be the outsourcer's native language. Many outsourcers feel comfortable when doing business only in their own native language.

  This being said, you may submit a support request to ask staff to check this with the outsourcer to make sure there is no mistake in the selection of the native language and edit the native language for the job posting if the outsourcer confirms it is not the correct one.


 • 2.30 - Niyə mənə müəyyən işlər barədə təklif bildirməyə icazə verilmədi?

  İş göndərənlərə istifadəçinin profillərindən müəyyən kriteriyaya əsaslanmış işəgötürənlərin işləri üçün təkliflər göndərə bilənlərə məhdudiyyət qoymaq seçimi verilmişdir. Bu kriteriyalar təcrübənin ümumi sahələri, təcrübənin xüsusi sahələri, etiqadnamələr, proqram təminat biliyi, yerləşmə, doğma dildir. Siz təklif bildirə bilmədiyiniz işlər üçün bildirişlər almayacaqsınız. İş göndərənlər həmçinin istifadəçilərə ProZ.com üzvlük statuslarına əsaslanmış təkliflər göndərməyə məddudiyyət qoya bilərlər. Lakin bu sizin hər hansı iş bildirişləri almağınızın qarşısını almır.

  Sizə Müəyyən işlər üçün təklif göndərməyə niyə icazə verilmədiyini dəqiq bilmək üçün, iş göndərmə səhifəsinin yuxarısındakı məlumat xanasını yoxlayın:  Bu xana işəgötürən tərəfindən seçilmiş tələbləri aydınlaşdırmalı və bu sizin profilinizdəki məlumata uyğun deyil. Sizə həmçinin Profil yenilənmənizə baş cəkməyə və profilinizdəki uyğun məlumatı "[Redaktə]" üçün seçim imkanı veriləcək.


 • 2.31 - Niyə bəzi işlər yalnız-üzvlər işarələnib?

  İş göndərənlər üzvlük səviyyəsini daxil etməklə öz istəkləri və öz səbəblərinə əsasən müəyyən kriteriya vasitəsilə iş göndərişlərinə limit qoya bilərlər (digər kriteriya: ölkə, alətlər və s.).

  Bəzi müştərilər yalnız ödənişli üzvlərlə əlaqəli olmağı seçirlər. Digərləri keçmiş olan müəyyən bir dövürdən sonra qeyri-ödənişli istifadəçilərə işləri açıq saxlamağı seçirlər.

  İş göndərişləri və yalnız-üzv dövürləri üçün göstərilən vaxtlar, saytda göstərilən başqa vaxtlar kimi Grinviç vaxtı ilə ifadə olunub.


 • 2.32 - What does the "Note: Job is more than 30 days old" message mean?

  Please note that you cannot quote on a job that is more than 30 days old. For jobs which have been posted for more than 30 days, and specify Direct contact (email) as the contact method, the outsourcer contact information will be hidden.

  If you cannot see the contact information for a job that is not 30 days old and for which you meet the criteria specified by the outsourcer, please submit a support request and provide the particular job URL for the job. Be sure to check the Contact method section of the job to make sure the outsourcer has not specified to be contacted via ProZ.com ('Quote' button) first.


 • 2.33 - Mən işi almışam, amma işəgötürəndən heç vaxt cavab almamışam...

  ProZ.com işlərdə əməli rol götürmür.

  İşəgötürəndən email almaq o deməkdir ki, sizin təklifiniz qəbul olunub və işəgötürən layihəni sizə təqdim etmək istəyərdi.


 • 2.34 - I have not received payment for a job I have done. What can I do?

  ProZ.com is not legally and/or professionally involved with any transactions/contracts between service providers and outsourcers. The site is only a venue.

  However, if non-payment is involved in 1) commissioned work that was done and 2) delivered on time, and 3) without quality complaints, you are welcome to register this issue along with an LWA entry on the Blue Board.

  Outsourcers are subject to the Termination policy.


  Note: If you report a non-payment issue, you may be later asked to substantiate that your entry is in line with Blue Board rules.


 • 2.35 - Niyə ProZ.com tərcümə üçün minimum qiymət qoymur?

  Bəzən, təkliflər minimumlar tələb etmək üçün sayt ştatının təsis etdiyi bəzi texniki mexanizmləri tərəfindən hazırlanır. ProZ.com-un qiymətləri (bax FAQ on rates) stabilləşdirməyə kömək edən müəyyən mexanizmləri təsis etdiyinə baxmayaraq, ProZ.com aşağıdakı səbəbə görə yaxın gələcəkdə minimum qiymət mexanizmi təsis etmək niyyəti yoxdur:

  Biz inanırıq ki, hər bir üzvə öz minimum qiymətlərini qoymaq hüququ verilməlidir. Biz sayt istifadəçilərinə vacib mülahizələr hazırlamağa kömək etmək üçün rates calculator yatarmışıq və müstəqil filterlərlə təmin etmişik, bunun nəticəsində sayt istifadəçisi öz minimum qiymətini qoya bilər. Bu üzvlərin biznesinə mane olmadan site's philosophy uyğundur.

  Əgər bu kifayət qəbər səbəb deyilsə, hesab edin ki:
  (1) Hətta, əgər minimum qiymət qoymaq konseptual olaraq mümkün və məsləhət idisə, bizim hal-hazırda onu icra etmək fikrimiz olmayacaqdı.
  (2) Minimum qiymət qoymağa çalışmağın qanuni olum-olmaması açıq sualdır və heç biri barədə lazımi məsləhət almamışıq (hüquqşünaslardan şərhlər yaxşı qarşılanır: http://www.proz.com/support )
  (3) Başqa saytlar heç bir aşkar nəticələr olmadan minimum qiymətlər qoymağa çalışmışlar.

  Bizim çətin peşənin tələblərinə uyğun olaraq qiymətlərin yüklənməsi tərcüməçiləri və ProZ.com-u maraqlandırır. Bunun üçün, ProZ.com ştatı tərcüməçilər arasında leqal kommunikasiya və əlaqələri yaxşı qarşılayır və həvəsləndirir. Amma biz inanırıq ki, qiymətlərə nəzarət servis təchizatçılarının əlindədir (və əlində olmalıdır).


 • 2.36 - Avtomatik Qeydiyyat nədir?

  Avtomatik Qeydiyyat işəgötürənlərə onlar iş göndərəndən sonra görünür. ProZ.com sistemi xüsusi işlərə ən uyğun olan başlıca beş ProZ.com üzvünü avtomatik seçir. İşəgötürənə bu tərcüməçilərin siyahısını və onlarla birbaşa əlaqə linkləri təqdim olunur. İşəgötürən vaxt və çətinliyi saxlayır və ProZ.com üzvləri daha çox təkliflərə çevrilən çoxlu məruzələr alırlar.

  Avtomatik Qeydiyyat nümunəsi:
 • 2.37 - ProZ.com mətn elanları təklif edir (Google kimi), belə ki, mən freelance xidmətlərimi elan edə bilim?

  Mətn elanları kataloq səhifəsindən alına bilər. Məlumat üçün "ProZ.com-um" > "Mətn Elanlarım" > "Məlumat"

  Bu mətn elanlarını alan kəslər yeniləniblər, beləliklə ola bilsin ki, onlar nəticə əldə ediblər. Başlanğıc qiymət $20-dır. Lütfən, onlara bir cəhd verilməsi barədə düşünün.


 • 2.38 - There is a job posting in which the outsourcer's budget is below the legal minimums in certain countries. Can it be removed?

  If the violation is direct (ex. 2 units per hour where the minimum wage is 4 units per hour), please enter a support request so that staff members can consider removal. (A job posting can not be removed on the basis of assumptions as to work rate, however.) If you suspect a violation of this policy, please report it via the online support system (links are provided at the bottom of each job posting to facilitate this).

  The the "legal minimums" policy might apply, for instance, to an in-house position, where the concept of wages is clearly appropriate. While in most cases the policy may not apply to freelance workers, it was implemented in order to help cover the legal aspects of retribution to language professionals.

  The ProZ.com team is aware that the policy will apply to very few cases, but it is another way of building a structure of respect for the income of language professionals.

  The policy is not intended, and should in no way be used as a "benchmark" or measurement of what a freelancer should be charging or making on any given job-- far from it.

  An article has been started in the ProZ.com Wiki, Minimum wage by country, which references existing documentation on minimum wage allowed by law in different countries. Translators are encouraged to reference this information and add to it where needed.


 • 2.39 - Can I edit a job quote after submitting it?

  No. Job quotes cannot be edited and, if removed, they cannot be re-submitted. However, If you made a mistake in your original job quote or you forgot to add important information, you can make an addendum by visiting the "My job quotes" page, selecting the specific quote and entering the new information in the write-in field available at the bottom of the quote page. • 2.40 - How can I find out what the real going rates are?

  The article Determining your rates and fees as a translator. has links to rates data compiled at ProZ.com, by industry associations, etc. A methodology for working out what you need to charge to meet your own income needs and objectives is also provided in the guide.


 • 2.41 - If I am free to quote whatever price I want, why would I even look at the client's budget range?

  You don't have to. Some people prefer to know the client's budget range so that they don't spend time quoting when there is little or no chance that the client will pay the rates they charge.


 • 2.42 - A job was posted with a language variant that, in my opinion, does not exist. Is this allowed?

  According to point 6 of the ProZ.com guiding principles, job posters are the ones who define the way they present their needs to the community. Academic consideration on the existence or not of a given language variant are not relevant here, this is simply a channel for an outsourcer to further specify a translation request. Information in this field is not used to filter translators, so nobody will be excluded from the job. • Main - Top


 • 3 - The translation center

 • 3.1 - What is the translation center?

  The translation center (“Powered by ProZ.com”) is a tool that enables companies to efficiently route work to their translators, to keep track of their projects, and to keep track of project-related communications and payment information in one convenient location.


 • 3.2 - Is the translation center a TMS (translation management system)?

  No, it is simpler and easier to use than most TMS systems. Basically, it is a notification/invitation system, and a one-stop shop to keep track of your projects and related communications and invoices.


 • 3.3 - Why do companies use the translation center?

  To be more organized and to manage more projects with less effort. It replaces email.


 • 3.4 - Can I customize it with my logo?

  Yes.


 • 3.5 - What is the cost of using the Translation Center?

  It is included in your ProZ.com Business membership fee.


 • 3.6 - What about privacy and data security?

  ProZ.com is TRUSTe certified to comply with worldwide standards for handling of private data, including standards of the US, EU and other locations. See the ProZ.com privacy policy for more information.


 • 3.7 - What if my company requires additional protections?

  Please ask!


 • 3.8 - What translators will work on my projects?

  Translators who you invite.


 • 3.9 - Can I use the platform to recruit?

  Not yet. But this is a requested feature and we plan to add it soon.


 • 3.10 - Can translators use their ProZ.com login details?

  Yes. They can also port their profile data over to your instance of the platform. As a result, it may be easier to keep the data you have on each translator “fresher” over time.


 • 3.11 - Can I have translators on the platform that are not ProZ.com users?

  Yes.


 • 3.12 - Can I manage agreements I have with my translators using the platform?

  Yes. You can store administrative notes in profiles, with attached files. These notes will let you, for instance, store any agreement reached with the translator, upload a signed NDA and record any exceptional instance of good or objectionable performance.


 • 3.13 - I group my translators in teams working on the same subjects. Can I do that?

  Yes. You can assemble as many teams as you want with the translators in your pools. When you create a work order that can include several jobs (different target languages), you can include, independently for each job:

  * All eligible translators (for instance, all translators in the appropriate language pair)
  * All the members of a team
  * Only eligible team members (belonging to the team and also matching language pair)


 • 3.14 - How are tasks assigned to translators?

  No matter if you associated a job with the whole pool or with a team, you have two ways of assigning the tasks to your translators: automatic and manual.

  * With manual assignment the PM will edit a task to manually assign it to one of the valid translators.
  * With automatic assignment, the valid translators will receive notifications inviting them to accept your tasks. Once all tasks have been accepted, no further notifications are sent and the job is blocked, avoiding the risk of having two translators working on the same file. You can remove translators from the queue, add suitable translators to the queue or send a direct message to a translator.


 • 3.15 - Is there an option to allow clients to access my ProZ.com-powered translation center?

  Yes. It is up to you whether or not you give your clients access..


 • 3.16 - Can a large file be split and assigned to different translators?

  A large file can be posted as source in a work order and then split into smaller sections, associating each section to a separate task that can be assigned to a different translator. In case of a multi-language work order, splitting the source file in one of the jobs will be enough to have the same splitting done in all the other jobs in the work order. An advantage of this operation is that all the translators and the PM will be sharing a same working page, and they will be able to exchange text and files by means of the in-page messages, for instance to coordinate terminology. Once the translations are done, the sections can be externally assembled and then a new task can be created and an editor assigned to it for consistency and quality.


 • 3.17 - How can I manage reference files?

  Reference files can be uploaded when a work order is created, and they will be displayed in all related jobs and job posting pages. It is also possible to post reference files specific for each job of a multi-languages work order. You can also upload client files, that will be presented as reference information in all jobs posted on behalf of this client.


 • 3.18 - Can I associate my work codes (and the client’s) with a work order?

  A new work order has an internal number that is displayed at the end of its URL, but there are other two important order numbers:
  * An internal order number that can be automatically indexed and formatted in a flexible combination of month, year and a numerical field.
  * A customer order number where the number assigned to the order by the client can be manually entered
  Both numbers can be used as search criteria for orders and jobs. All jobs in a work order will share the same order numbers • Main - Top


 • 4 - ProZ.com Connect!


  Finding candidates in Connect:  You may also be interested in:

 • Video: Finding candidates in Connect: updates

 • Video: Post a job quickly in Connect

 • Video: Connect: Why and how to close the communication loop with candidates
 • 4.1 - What value does ProZ.com Connect! deliver over the standard job system and public directory tool?

  • Time savings searching for linguists – up to 50%. The new Requirements Wizard and new search engine in Connect! enable very targeted filtering to find relevant translators faster.

  • Faster response from translators. Because you are using Connect! to source for premium jobs, your inquires get higher visibility in the network and receive greater attention from translators when they hear from you.

  • Candidate Management. Filter responses, communicate with candidates via a convenient message center and easily organize your selected translators online. Plus, you can evaluate and easily keep track of your favorite translators.

  • More flexibility and control. Be able to see who will be informed of your job opportunity before you post your job. Plus your sourcing and candidate management account is private only to your company, keeping your sourcing activities private and not visible to your competitors or clients.

  • Broader reach. In some language pairs, Connect! provides access to many more translators than are available in the public directory.


 • 4.2 - What is the difference between ProZ.com Connect! and Business membership?

  ProZ.com Connect! empowers your sourcing and linguist management activity.

  Business membership distinguishes you in the community as a company who supports ProZ.com and allows you to promote your business in the special corporate directory. Basic use of ProZ.com Connect! is included as one of the benefits of business membership. Learn more.


 • 4.3 - How and why was Proz.com Connect! created?

  ProZ.com Connect! was developed, beta tested and piloted over a period of 10 months with the cooperation of 25 charter customers. Among them were six of the world’s twenty largest language companies and a number of global firms that purchase translation services, including a global 100 enterprise. Many mid-sized language companies also took part in the charter program, one with as few as two employees.

  We recognized that the traditional method of sourcing translators - wading through piles of CVs (curriculum vitae) and tracking candidates with spreadsheets and emails takes far too long to find the qualified candidates companies need – often for urgent assignments. As such, many language industry players working closely with ProZ.com, created a platform that solves these long-standing and costly problems.


 • 4.4 - What is the difference between Connect! jobs and the "classic" job system?

  Connect! jobs are those posted via the ProZ.com Connect! platform. Connect! jobs allow outsourcers to define their requirements with more granularity, and to target a job more carefully to desired language professionals. Connect! jobs are shown only to those whose ProZ.com profiles match the requirements defined by the outsourcer.

  The "classic" job system refers to ProZ.com's original job posting system. "Classic" jobs are visible to some degree by all site users.


 • 4.5 - What is a premium job?

  A job is considered premium when the project pays at or above market rates for the given language pair, and pays the translator a minimum of €100.


 • 4.6 - Who decides whether or not a job is to be classified as "premium"?

  For now, Connect! clients have been asked to determine for themselves whether a job qualifies as "premium" according to the definition above.

  Note that it can hurt a company's reputation to mark a job as premium if potential candidates do not consider it as such. It is therefore in an outsourcer's own interest to be selective about which jobs it calls premium.

  If you feel a job has been posted as premium and the above conditions have not been met, please enter a support ticket, citing the specific post with a URL.


 • 4.7 - Can I make a duplicate from a posted job and use it for a newer one?

  Yes, you can make a copy of the posted Connect! job. To do so, open a new Connect! job and click on Copy details from a previous job on the left upper corner. Select a job to copy the details and you will be redirected to the Edit Requirements page.


 • 4.8 - The system is not allowing me to access Connect! platform. Why?

  If your profile is associated with a company whose ProZ.com Blue Board record has a low average LWA (below 2.5 within the past 12 months) or else has an active non-payment complaint your access to Connect! platform could be blocked. Check Affiliations field in your profile or directly a Blue Board(s) your profile affiliated with.

  If there is no Blue Board affiliations in your profile feel free to submit a support request.


 • 4.9 - Sending/receiving files

 • 9.1 - How can I send files to other site users?

  You can send files to any ProZ.com user by clicking on Send file (beta)... at the top of the addressee's profile page. A box should pop-up, allowing you to select a file from a list of recently uploaded files or to upload a new file. You will also be given the option to specify your file type (work file, translation memory, glossary, reference file, contract, invoice, CV/resume or other). Finally, a comment may be added to the file sent.

  Note that the Send file function has been designed to send work-related files. Use of this tool for other purposes is not permitted.


 • 9.2 - Can I send multiple files to more than one site user at the same time?

  No. Though you can send as many files as you need to more than one user, this cannot be done at the same time.

  To send several files to more than one user, you must visit each user's profile and use the Send file function as described in 4.7.1 one time for each file.


 • 9.3 - What type of files can be sent/received?

  You can send .doc, .pdf, .ttx, .rtf, .txt, .odt, .docx, .odg, .xls, .csv, .tmw, .zip, .iix, .mdf, .mtf, .ods, .xml, .itd, .log, .wps files with texts to be translated, reference texts, conracts, TMs, glossaries, invoices, CVs and other job-related documents.


 • 9.4 - What is the maximum size allowed for files sent/received?

  The file upload size limit is 5 MB.


 • 9.5 - Will I be notified of files I receive?

  Yes. A notification will be sent to your email address whenever a file is sent to you via the Send file (beta)... function in your profile.


 • 9.6 - Where can I see received/sent files?

  You can see a list of sent and received files by going to My files under the "My ProZ.com" tab.


 • 9.7 - Can I also upload files to "My files"?

  Yes. You can upload a file to "My files" by clicking on Upload file at the top left corner of the My files page.

  Note that each file you upload cannot be larger than 5 MB.


 • 9.8 - What types of files can I upload to "My files"?

  You can upload the following file types: .doc, .pdf, .ttx, .rtf, .txt, .odt, .docx, .odg, .xls, .csv, .tmw, .zip, .iix, .mdf, .mtf, .ods, .xml, .itd, .log, .wps.

  Note that you can upload translation memories and glossaries to the TMs & terms section of "My files". The size limit for TMs and terms files is 10Mb (20Mb for Corporate Members).


 • 9.9 - Can I store files in "My files" for long periods of time?

  Yes. There is currently no time limit. You will set your own time depending on the space used.


 • 9.10 - Can others access "My files"?

  If you upload your files as a company, other users at that company will be able to see the files you uploaded.

  However, no one but you will have access to your translation memories and glossaries.


 • 9.11 - Is there a storage space limit for my files?

  Yes. The file upload size limit is 60MB for Professional members and 100MB for Corporate members.


 • 9.12 - How can I delete files?

  To delete a file, just click on the file title and then on Delete this file.


 • 9.13 - How can I download files received?

  To download a file, simply click on the orange icon next to the file title.


 • 9.14 - How can I be sure a file is safe to download?

  For files received, you can check for possible virus by clicking on the received file title and then on Analize file. If the file is clean, you will receive an 'OK' message. However, if the file is corrupted, an error message with details will be shown at the top of the file information page.


 • 9.15 - Will I be notified when others receive the file(s) I sent to them?

  Note that you will be notified when recipients download the files you send them and not when they have received them.


 • 9.16 - Can I specify a language and a field for my TM and glossary files?

  Yes. You can specify a language and/or a field for your translation memory and glossary files by clicking on [Edit] next to the specific file in the TMs & terms section. • Main - Top • 5 - İlkin-xüsusiyyətli işlər

  ProZ.com-un ilkin-xüsusiyyətli işlərin screencast izahına bax here.

 • 5.1 - İlkin-xüsusiyyətli iş nədir?

  Kiçik iş əldə edib cəld yerinə yetirmək vaxt apara bilər. Servis təchizatçılarına işə həqiqətən başlamazdan əvvəl fayllar köçürülmüş, Po-lar verilmiş kəsi görmək üçün zəng və email göndərilməsi lazımdır. Bu o deməkdir ki,işəgötürənlər və servis təchizatçıları üçün israf edilmiş vaxt eynidir.

  İlkin-xüsusiyyətli işlər bu problemi həll etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur -- və layihənizi daha tez başa vurmağa imkan verərək israf edilmiş vaxtı aradan götürür. İlkin-xüsusiyyətli satıcılardan birinə fayllarınızı yükləyin, kiminlə işləmək istədiyinizi seçin, təyin etdiyiniz işi əldə edin--və işi yerinə yetirin!


 • 5.2 - How do prequalified jobs work?

  Pre-qualified jobs are a tool for streamlining the process of assigning language jobs to qualified service providers.

  1. The outsourcer uploads the job and chooses qualified service providers, who are automatically invited a few at a time.

  2. The first available service provider accepts the job, and a PO is generated.

  3. The service provider completes the work, delivers the file, and submits the invoice.


 • 5.3 - How are pre-qualified jobs different from other ProZ.com jobs?

  The key differences with the pre-qualified job posting approach are:

 • Outsourcers can work with their regular pre-approved service providers

 • Complete work materials and terms are provided in advance

 • The first pre-qualified provider to accept the job gets it, and can begin working right away

 • Invitations are sent over time to an ordered list of providers (instead of all at once)


 • 5.4 - What are the benefits of pre-qualified jobs for outsourcers?

  If you outsource language jobs, the ProZ.com pre-qualified job system offers the following benefits:

 • Increased efficiencies in supply chain management--eliminate the delay in getting the work started

 • Work with pre-qualified resources faster and easier

 • The option to automatically qualify new service providers, if no existing resources are available


 • 5.5 - What are the benefits of pre-qualified jobs for service providers?

  Pre-qualified jobs offer the following benefits to service providers:

 • No quoting necessary--you are pre-approved, simply accept the job if you want it

 • Complete job materials and terms available in advance to evaluate the job opportunity

 • Accelerates work to you from your regular clients


 • 5.6 - Who can post pre-qualified jobs?

  Full ProZ.com members and corporate members can post pre-qualified jobs, provided they do not have a Blue Board average LWA of less than 3 and that there are no open non-payment reports in their Blue Board.


 • 5.7 - Where can I post a pre-qualified job?

  To post a pre-qualified job go to the Jobs tab at the top of the page and click on "New job posting". For more information, watch the screencast here.


 • 5.8 - Who can reply to pre-qualified jobs?

  Any ProZ.com free user or paying member can reply to a Pre-qualified job invitation. Only those invited by the outsourcer will be able to reply to a pre-qualified offer. • Main - Top


 • 6 - Private job postings

 • 6.1 - What are private job postings?

  Private job postings are similar to other ProZ.com job postings except that they are visible only to a specific list of eligible service providers. Others will not see any identifiable information about the job posting (though certain generalized information such as language pair and field of expertise may be listed publicly, in order to show general market activity and trends).


 • 6.2 - What is the purpose of private job postings?

  In some circumstances, outsourcers who might otherwise post a job at ProZ.com refrain from doing so because they don't want their search activity to be publicly visible (ex. to their clients or competitors). Private job postings allow outsourcers to make these job opportunities available to eligible service providers at ProZ.com. While this might decrease the number of job postings that are visible to any particular user, the goal is that it will increase the overall number of jobs passed through ProZ.com, and improve the relevance of job postings accessible to each provider.


 • 6.3 - How are eligible providers for a private job posting determined?

  The outsourcer may explicitly specify providers who are eligible. The system can also attempt to automatically identify eligible providers, if the outsourcer allows it. To do so, the system searches for providers with relevant language pairs, native language, field of expertise, etc., taking into account provider job notification preferences. Prior relationships between the outsourcer and provider are also considered, including the feedback they have recorded about each other.


 • 6.4 - How can I be considered eligible for more private job postings?

  Make sure your profile is complete, so that the system can find you when searching for eligible providers with your qualifications. (Having a completed profile is also important to help potential clients to find you via the ProZ.com directory, Internet search engines, etc.)


 • 6.5 - Why can't I access a particular private job posting? I think I meet the eligibility requirements.

  Outsourcers have a fine-grained control over the list of eligible service providers for their job postings. An outsourcer may choose to direct a job posting to a specific list of providers, regardless of their profile information.


 • 6.6 - Are private jobs also subject to vetting?

  Yes. Private jobs are vetted by ProZ.com staff, in line with site rules for job posting. Private job postings are identical to other classic job postings, except that only eligible providers are allowed to access them.


 • 6.7 - What are social network private jobs?

  Social network private jobs are job postings generated semi-automatically from job offers made in social networks to give these offers better exposure and reach more suitable service providers than they could reach in the noise of social networks.

  For the time being, only job offers made through the the ProZ.com translators and interpreters Facebook group are brought to the site in the form of job postings. Just as jobs posted privately through ProZ.com, social network private jobs are only visible to a specific list of eligible service providers (selected based on language pairs, native language, field of expertise, etc.) • Main - Top


 • 7 - Turn-key translation - service provider

 • 7.1 - What is turn-key translation?

  Turn-key translation is a ProZ.com service that helps clients and translators do quick-turnaround translation jobs with a minimal amount of overhead. The client submits text and payment, and then receives the translation. The translator accepts the job (if interested) and translates the text.

  There is no need to quote because qualification is determined in advance. The prices are fixed so there is no negotiation. Clients pay in advance and payment is guaranteed by ProZ.com. The job can be reviewed in its entirety before acceptance, and payment is made shortly after completion. All the translator needs to do is translation.


 • 7.2 - How will I get paid?

  Payment will be made to your ProZ.com wallet within 15 days after successful delivery and in USD currency only. See the service provider agreement for details.


 • 7.3 - Is there any fee for receiving payment via my ProZ.com wallet?

  ProZ.com does not charge a fee for processing wallet withdrawals, but you are responsible for paying any third-party transaction fees. See the wallet page for more details.


 • 7.4 - How is invoicing handled?

  At this time, the system does not collect or issue invoices from translator to client. If your tax authority has specific invoicing requirements, you may not be able to use the turn-key translation service in its current state. If you need an invoice for accounting purposes, you might consider creating an invoice in your system as a placeholder for the transaction. If there proves to be a demand for this service, invoicing capabilities will be added to the system.


 • 7.5 - How are taxes handled?

  You are responsible for any taxes that may be due on your payment. The amount of any taxes due is considered to be included in the total payment amount offered for the task.

  At this time, the system does not calculate or collect any taxes. If your tax authority requires that you collect or pay taxes on such transactions, it is your responsibility to handle this outside of the turn-key translation system. If you are unclear about your tax obligations for the use of this service, you are advised not to use the service at this time.


 • 7.6 - How are the rates determined?

  Currently, while the system is in its "beta" stage, pricing is deliberately simplistic as a placeholder for future development. At this time, regardless of job details, the system charges the client based on a fixed per-source-word rate for the provider and a per-source-word transaction fee to ProZ.com. The fixed rate is offered to eligible service providers, who can choose to accept or decline the job.

  If there proves to be a demand for the turn-key translation service, a more detailed pricing model will be developed based on real world data and usage patterns.


 • 7.7 - What if the client has complaints about the quality of my translation?

  You will be given the opportunity to correct any defects found in your translation. If the corrections are not satisfactory to the client, or if there is any other dispute, it will be resolved at the reasonable discretion of ProZ.com staff. Such resolution may include a full or partial reduction of your payment. See the service provider agreement for details.


 • 7.8 - What if I am unable to deliver the translation on time?

  Please alert ProZ.com staff as early as possible if circumstances arise that prevent the agreed upon deadline from being met. If you do not deliver the translation on time, you are not entitled to any payment and the task may be reassigned to another service provider. You may also be excluded from future assignments. See the service provider agreement for details.


 • 7.9 - How is the translator chosen for a turn-key translation? What criteria are used to determine eligibility?

  When a turn-key translation order is placed, the system identifies suitable providers based on a variety of criteria and invites a few at a time, in order, until one of them accepts the job. Eligibility and order of preference are determined by criteria such as the following (listed here in no particular order):

  * Certified PRO status
  * native language
  * emphasis of language pair
  * reported expertise in field
  * current availability and time zone
  * track record on previous turn-key translations
  * past feedback from this client
  * relevant KudoZ points
  * etc.

  Note that Certified PRO status and ProZ.com membership are not required for eligibility, though they will be taken into consideration when determining the order in which eligible providers are invited.

  In the future, the system may provide an option for the client to have more control over the selection criteria. • Main - Top


 • 8 - Turn-key translation - client

 • 8.1 - What is turn-key translation? What's the advantage for clients?

  Turn-key translation is a ProZ.com service that helps reduce the overhead costs for short, quick-turnaround translation jobs. Just submit the text and payment, and then receive the translation. The system automatically handles routing the work to suitable translators, delivering the completed work back to you, and paying the service providers.


 • 8.2 - For what type of work is the system intended?

  The turn-key translation system is intended for quick translation of relatively short texts. This type of work has been described as a hassle for translation companies, perhaps because the overhead involved in getting the work done may exceed the value to the client. The turn-key platform attempts to reduce this overhead cost.

  At this time, only plain text can be translated. Texts in other file formats may be copied into the system, but the non-text formatting is not preserved. In the future, support for additional file formats may be added.


 • 8.3 - How will I receive the completed translation?

  You will be notified via email when the translation is completed, and given a link to the order management page from which the translated text can be retrieved.


 • 8.4 - Is ProZ.com a translation agency?

  No. ProZ.com provides a platform for clients, translators, and translation agencies to meet and get work done. Acting as an agent for clients is not in line with ProZ.com's mission; both agencies and end clients are considered to be potential users of the turn-key translation service.


 • 8.5 - If I order a translation and find a great translator, can I work with him/her directly next time?

  Absolutely. Once you have established a relationship with a ProZ.com translator, you may find it is in your best interest to continue working directly with that person. Nurturing a long-term service arrangement will bring benefits over time, as the service provider will be able to deliver high quality work in a shorter period of time, as he or she becomes increasingly familiar with terminology and information specific to you or your company.


 • 8.6 - What fees are charged?

  The quote presented when an order is placed includes the payment that will be made to the translator and a transaction fee to ProZ.com for use of the platform. In some cases, the payment processor you choose may charge an additional transaction fee--this fee will be clearly displayed before you are charged.


 • 8.7 - How is payment handled?

  When you order a translation, you deposit the full payment amount in advance into escrow. 15 days after the translation has been delivered, the funds will be released to the provider(s).


 • 8.8 - Which are the currencies available for Turn-key jobs?

  For the time being, Turn-key jobs will only be payable in USD.


 • 8.9 - How are tax issues handled?

  At this time, the system does not calculate or collect any taxes. If your tax authority requires that you collect or pay taxes on such transactions, it is your responsibility to handle this outside of the turn-key translation system. If you are unclear about your tax obligations for the use of this service, you are advised not to use the service at this time.


 • 8.10 - Is the translation reviewed by a second provider before being delivered?

  At this time, the work is done by only a single translator. In the future, an additional option may be provided to have the work reviewed by a second service provider for an additional fee.


 • 8.11 - What if I am not satisfied with the translation that is delivered?

  Submit a complaint in writing to ProZ.com within 7 days after the translation is delivered. The escrowed funds will be placed on hold and a dispute resolution process initiated. If the outcome is in your favor, you can have a refund or a re-translation at no additional cost.


 • 8.12 - The language pair I need for my job is not available in the list of language pairs for Turn-key jobs. What should I do?

  If the language pair you need for your project is not available in the list of language pairs currently available for Turn-key jobs, please submit a support request, specifying such pair so that staff can evaluate the possibility to include it in the list. • Main - Top


 • 9 - Cloud jobs

 • 9.1 - What is cloud jobs?

  ProZ.com cloud jobs is a service that enables simple client-translator matching though quick-turnaround translation jobs. The client uploads the text and selects project requirements, the system gets the project routed to qualified professionals who use the cloud interface to review the project, accept it (if interested) and deliver their translation.

  In cloud jobs, there is no quoting or negotiation, the project is assigned to the first qualified translator who accepts to take it. Clients pay in advance and translators are paid shortly after completion.


 • 9.2 - How is the translator selected for a cloud job?

  When a cloud job order is placed, email invitations are sent every 5’ to suitable providers based on required language pairs, fields and rates. Other criteria may include current availability and time zone, membership level, Certified PRO status, native language, and previous cloud job activity. The project is assigned to the first translator who accepts the job on the order page.


 • 9.3 - What is the technology used for ProZ.com cloud jobs?

  ProZ.com cloud jobs are ordered and delivered using cloud managing tool Textra, a ProZ.com partner. • Main - Top


 • 10 - Cloud jobs - service provider

 • 10.1 - How will I get paid for a delivered cloud job?

  Payment will be made to your ProZ.com wallet within 15 days after successful delivery and in USD currency only.


 • 10.2 - Is there any fee for receiving payment for a delivered cloud job?

  ProZ.com does not charge a fee for processing wallet withdrawals, but you are responsible for paying any third-party transaction fees. See the wallet page for more details.


 • 10.3 - How are invoicing and taxes handled?

  At this time, the system does not collect or issue invoices from translator to client, nor does it calculate or collect any taxes (you are responsible for any taxes that may be due on your payment). However, if you need an invoice for accounting purposes, you might consider creating an invoice in your system as a placeholder for the transaction.

  If your tax authority has specific invoicing and tax requirements, you may not be able to use the cloud jobs in its current state.

  If there proves to be a demand for this service, invoicing capabilities will be added to the system.


 • 10.4 - How are cloud job rates determined?

  Currently, the system suggests clients average rates based on languages and fields using eligible service providers' profile information.

  In cloud jobs, there is no quoting or negotiation, the project is assigned to the first qualified translator who accepts the job at the rate offered.


 • 10.5 - What if the client has complaints about the quality of my cloud translation?

  If you receive quality complaints from the client shortly after delivery, you will be given the opportunity to correct any defects found in your translation. If the corrections are not satisfactory to the client, or if there is any other dispute, it will be resolved at the reasonable discretion of ProZ.com staff. Such resolution may include a full or partial reduction of your payment.


 • 10.6 - What if I am unable to deliver the translation?

  Please alert ProZ.com staff as early as possible if circumstances arise that prevent the agreed upon deadline from being met. If you do not deliver the translation on time, you are not entitled to any payment and the task may be reassigned to another service provider. You may also be excluded from future assignments. • Main - Top


 • 11 - Cloud jobs - client

 • 11.1 - For what type of work is the cloud jobs platform intended?

  The cloud jobs service is intended for quick translation of relatively short texts.


 • 11.2 - How will I receive the translation completed through the cloud jobs platform?

  Once completed, the translated text will be displayed on the project page and sent via email.


 • 11.3 - If I find a great translator through a cloud job, can I work with him/her directly next time?

  Sure! Once you have established a relationship with a ProZ.com translator, you may find it is in your best interest to continue working directly with that person. Nurturing a long-term service arrangement will bring benefits over time, as the service provider will be able to deliver high quality work in a shorter period of time, as he or she becomes increasingly familiar with terminology and information specific to you or your company.


 • 11.4 - What fees are charged for cloud jobs?

  The quote presented when an order is placed includes the payment that will be made to the translator and a transaction fee to ProZ.com for use of the platform. In some cases, the payment processor you choose may charge an additional transaction fee--this fee will be clearly displayed before you are charged.


 • 11.5 - How is cloud job payment handled?

  When placing your order, you will be asked to deposit the full payment amount in advance. Funds will be released to the service provider within 15 days of delivery.


 • 11.6 - Which are the currencies available for cloud jobs?

  For the time being, cloud jobs will only be payable in USD.


 • 11.7 - How are tax issues handled for cloud jobs?

  At this time, the system does not calculate or collect any taxes. If your tax authority requires that you collect or pay taxes on such transactions, it is your responsibility to handle this outside of the turn-key translation system. If you are unclear about your tax obligations for the use of this service, you are advised not to use the service at this time.


 • 11.8 - Are cloud job translations reviewed before being delivered?

  At this time, the work is done by only a single translator. In the future, an additional option may be provided to have the work reviewed by a second service provider for an additional fee.


 • 11.9 - What if I am not satisfied with the cloud translation that is delivered?

  Submit a complaint in writing to ProZ.com within 7 days after the translation is delivered. The escrowed funds will be placed on hold and a dispute resolution process initiated. If the outcome is in your favor, you can have a refund or a re-translation at no additional cost.


 • 11.10 - The language pair I need for my job is not available in the list of language pairs for cloud jobs. What should I do?

  If the language pair you need for your project is not available in the list of language pairs currently available for cloud jobs, please submit a support request, specifying such pair so that staff can evaluate the possibility to include it in the list. • Main - Top


 • 12 - Job notifications

 • 12.1 - Mən işlər barədə heç bir email bildirişi almıram.

  Əgər siz ümumuiyyətlə iş bildirişləri almırsınızsa və heç vaxt da almamısınızsa, profil səhifənizdə parametrləri yoxlayın. Siz heç bir bildiriş almayacaqsınız, əgər:
  - heç bir dil cütü daxil etməmisinizsə
  - heç bir təcrübə sahəsi daxil etməmisinizsə
  - email seçimlərinizdə İş email bildirişləri seçməmisinizsə

  Əgər siz bildirişlər alırdınızsa və heç bir dəyişiklik olmadan onların göndərilməsi dayandırıldısa, burada müxtəlif səbəblər ola bilər:
  - əvvəlki mesajlar sizə geri göndərildi və sizin email ünvanı pis 'möhürləndi' (profil səhifənizdə personal data yoxlayın; 'xxx ' simvolları sizin ünvandan əvvəl əlavə olunacaq
  - ProZ.com email bildirişləri ilə bağlı problem var. (Məlumat üçün site status səhifəsini yoxlayın)
  - siz və ya sizin İSP dəyişilib və ya filterlənməyə əlavə olunub və bu filterləmə sizə çatacaq bildirişlərin qarşısını alır (məsələn, terra.es -lə bağlı məlum problem var)

  Əgər yuxarıdakını yoxladıqdan sonra problemi tapa bilmədinizsə, sizə bildirilməli olan ən azı bir işə linklə dəstək sorğusu daxil edin.


 • 12.2 - What is the criteria taken into account for classic jobs notifications?

  Classic jobs notifications are sent taking into account the following fields in a job posting, apart from jobs notifications preferences:

  # Language pair
  # Service type
  # Subject Field
  # Rates

  However, note that outsources may also restrict their jobs using the following criteria:

  # Membership
  # Account type
  # Native language
  # Software
  # Credentials
  # Location
  # Specific field
  # Expertise

  Thus, when receiving a job notification what you are receiving is an alert that a job was posted in the language pair reported in your profile, in one of your fields, within your rates and looking for one of the services you offer. But this is just an alert. To the see the job's details, you must visit the job posting.


 • 12.3 - Mən işlər üçün almalı olduğum email xəbərdarlıqlarını almıram.

  İşlər üçün email xəbərdarlıqları çıxanda kriteriyalar arasında nəzərdə tutulanlar bunlardır: dil cütü, mövzu sahəsi, tələb olunan alətlər, təklif edilən qiymətlər. Əgər siz iş haqqında email bildirişi almamısınızsa, əmin olun ki, sizin profil parametrləri və email seçimləri sizin almalı olduğunuz kimidir. Xüsusilə, siz aşağıdakını saxlamaqla nəzərə almalısınız:

 • Subject area: əmin olun ki, işəgötürənlərin işləri üçün onlar tərəfindən müəyyən olunmuş mövzu sahəsi sizin profilinizdə hesaba alınan sahələrdən biridir. Qeyd edək ki, işəgötürənlər bəzən işləri üçün birdən artıq mövzu təyin edirlər. Əmin olun ki, siz işəgötürən tərəfindən seçilmiş sahələrin yalnız biri və ya ikisi barədə deyil, hamısı barədə məlumatlandırılmısınız. Siz bu sahələrə məlumat verə bilərsiniz here.

 • Software: əmin olun ki,iş üçün tələb olunan proqram təminatı profilinizdə proqram təminatı kimi siyahıya alınıb. Profile Updater -dan istifadə etdiyiniz proqram təminatı siyahısını redaktə edə bilərsiniz.

 • Rates: tərcüməçilər not profillərində bəyan edilmiş minimum qiymətdən aşağı təklif olunmuş qiymətə olan işlər barədə xəbərdar olunmayacaqlar.(Lazım olarsa, mübadilə kurslarından istifadə etməklə xe.com-dan valyuta dəyişikliyi həyata keçirilir.) Siz profilinizdə göstərilmiş qiymətləri redaktə edə və ya yenilərini daxil edə bilərsiniz here.

 • Services required: Qeyd edək ki, işlər Potensial, Şifahi və Yazılı tərcümə/redaktə/yoxlama işinə görə təsnif olunmuşdur. Hesabat verdiyiniz hər növbəti dil cütünü Redaktə Et üzərində klikləməklə Profile Updater -dən maraqlandığınız dil cütü üçün sizə hesabat verilən xidmətləri yoxlayın.

 • Credentials: Bəzi işəgötürənlər iş üçün tələb olunan dil cütü üçün profillərində etiqadnamələr barədə hesabat vermiş servis təchizatçılarıdan təkliflər almağa üstünlük verir. Etiqadnamələriniz barədə hesabat vermək üçün Profile Updater keçin və 'Dil cütləri' bölməsində göstərilmiş uyğun dil cütündən sonra 'Etiqadamələr əlavə et' üzərində kliklə. Pəncərə tanınmış orqanlardan qazandığınız hər hansı peşəkar etiqadnamələr, sertifikatlar və ya akkreditasiyalar haqqında hesabat verməyə icazə verərək açılacaq.

 • Location: Əmin olun ki, işəgötürən tərəfindən müəyyən olunmuş yer profilinizdə hesabat verilən yerlə uyğundur. Yadda saxlayın ki, siz əlaqə detallarını Profile Updater daxil edə bilərsiniz.

 • Native language: Qeyd edək ki, bəzi işəgötürənlər müəyyən bir doğma dildə hesabat vermiş servis təchizatçılarından təkliflər almağa üstünlük verir. Siz doğma diliniz barədə hesabat verə bilərsiniz here.

  Həmçinin bildiriş seçimlərinizin düzgün quraşdırıladığını görmək üçün jobs dashboard yoxlayın. Qeyd edək ki, Klassik Bildirişlərinizi açmaqla yanaşı, siz hər dil cütü üçün dərhal bildirişlər almağı seçməlisiniz.

  İşlək sahələri seçmək sizin ixtisas sahələrinizi daxil edəcək, bütün sahələri seçmək isə profilinizdə məlumat verilmiş sahələri və bütün deyri-mövcud sahələri daxil edəcək.

  jobs dashboard -da həmçinin əmin olun ki, siz hər hansı işəgötürəni yoxlamamısınız və işəgötürən üçün xəbərdar olmadığınız iş üçün göndərdiyiniz ortalamadan daha yüksək orta YİE seçməmisiniz.

  Yadda saxlayın ki, siz həmçinin istənilən vaxt daha çox məlumat üçün Mail monitor yoxlaya bilərsiniz.

  Əgər problemi həll edə bilmirsinizsə və ya daha çox köməyə ehtiyacınız varsa, lütfən, xəbərdar olunmalı olduğunuz bir və ya daha artıq işlərin URL(lar)nı daxil etməklə support request göndərin. Kömək ştatı ProZ.com serverlərinin sizə bildiriş email-i göndərib göndərmədiyini yoxlayacaq. (Belə olubsa, sizin İSP -də və ya lokal kompüterinizdə problem və ya filterləmə ola bilər.).


 • 12.4 - Niyə mənə dil cütümdə olan bütün işlər haqqında xəbərdar edilməmişəm?

  Hətta əgər sizin email seçimləriniz sizin dil cütünüzdə olan "bütün" işlər haqqında xəbərdar olunmanızı istədiyinizi müəyyən edirsə, yeni iş göndərişləri barədə xəbərdar olunan şəxsi müəyyən etmək üçün sistem vasitəsilə istifadə olunan kriteriya sayı var. Məsələn, işəgötürənlər müəyyən edə bilərlər ki, onların istəkləri müəyyən bir ölkədə olan tərcüməçiləri və ya müəyyən proqram təminatı olan kəsləri xəbərdar etməkdir. "Bütün bildirişlər" seçmək yalnız təminat verir ki, əgər işəgötürən heç bir belə detallı məhdudiyyətlər müəyyən etməyibsə, siz iş bildirişləri alacaqsınız.


 • 12.5 - Niyə iş xəbərdarlıqları bəzən mənə onlar göndəriləndən sonra ötürülür? Görünür, gecikmə var.

  Bəzi iş göndərənlər dərhal görünən işlər göndərə bilir. Göndərmə yoxlama istəyən başqaları tərəfindən edilir. Email bildirişləri belə işlər yoxlanılana qədər göndərilə bilməz. Buna görə də email aldığınız vaxt işin göndərildiyi vaxtdan gec olan saatlar ola bilər. Bildirişlər göndərilərkən onlar ədalətlə bütün istifadəçilərə göndərilir; normal olaraq bütün bildiriş emailları bizim servisi 5 dəqiqə ərzində tərk edir.

  Nəzərə alınacaq digər faktor saat qurşaqlarının müxtəlifliyidir. Buna görə saytda göstərilən vaxtlar Qrinviç Saatındadır (QS). Bu səbəbdən, öz coğrafi yerinizi təyin etməklə sizin iş bildirişinizdəki vaxt iş göndərmə vaxtı ilə müqaisə olunarkən fərqlilik görünəcək; lakin, əgər siz sayt və email müştərinizin göstərdiyi vaxt arasındakı vaxt fərqini nəzərə alsanız, görəcəksiniz ki, email bidirişi iş həqiqətən də, yoxlanılıb və açıq göstəriləndən bir neçə dəqiqə sonra göndərilib.

  Əgər siz aşağıda izahı olmayan gecikmələr yaşayırsınızsa, lütfən sizin emailin gecikdiyi vaxt üçün işin Url-nı daxil olmaqla dəstək sorğusu göndərin. Biz mesajın bizim serveri tərk etdiyi vaxta baxa bilərik.


 • 12.6 - What are "Classic" job posting notifications for Business members?

  As of May 2016, Business members have the option to receive notifications based on the fields declared in their company profiles.

  Business pages are not bound by requirements that only make sense when the service provider is just one person, such as "Native language".

  With this tool, Business members can choose to be notified of all the job postings that they can submit a quote on. This is done by comparing the requirements in the job posting with the working languages that they have declared that their company provides services in.


 • 12.7 - I received a job notification through ProZ.com that did not come through the directory, direct profile contact or from a ProZ.com job post, what is it?


  An interface ("API" or Application programming interface) is being developed which allows clients to search for and contact ProZ.com members for paid work from their own translation platforms. In essence, this interface represents a potential additional channel of client contact for ProZ.com members. The interface is currently being tested with a limited group of volunteers.

  Translation clients can use the interface to look for language professionals based on various search parameters, much in the way clients use the ProZ.com directory. Clients may then select candidates to contact for potential work through their translation platform. Initial contact is handled via an invitation which the language professional receives through email. The recipient is given information regarding the client and project, and may respond by email. The recipient's contact email is not disclosed unless they choose to respond to the invitation.

  Potential clients who use this interface to search for language professionals will only see a sub-set of the information that you have chosen to make public in your ProZ.com profile, similar to the data that is shown in the ProZ.com directory. No information which you have not made expressly public in your ProZ.com profile is shared with potential clients unless you choose to do so.

  Work relations beyond the acceptance of an invitation to collaborate are the responsibility of the the client and the service provider. When considering working with any new client, service providers are encouraged to perform adequate screening and risk management.

  Remember that, similarly to the ProZ.com directory and the jobs posting system, certain information you enter in your ProZ.com profile can help better connect you with the kind of potential clients you are seeking. Declaring your rates (even if you choose to keep them private) will help prevent client contact from those seeking translation services below your rates, for example.

  For more information on how this works, see:


  If you have further questions about how this works, please contact the ProZ.com site team via support request.


 • 12.8 - What is the RSS feed for jobs?

  RSS is an acronym for Really Simple Syndication, a family of Web formats used to publish frequently updated content such as news headlines or blog entries in a standardized format and that allows users to subscribe to it.

  A feed reader is client software or a Web application that is used to subscribe to and collect syndicated web content in a single location for easy viewing.

  You can track job postings matching your preferences in your RSS feed reader by clicking the orange button in the jobs page to get started (your feed will be based on your advanced search settings there). To see the complete job description and to quote, you will need to visit the full job page using the link in the feed item.

  The feed contains the basic information about the job, including the link to the job, the job title and short description, and the job requirements (including language pairs and field of expertise). The feed updates once every five minutes.

  You will notice that the URL for the feed contains your entity_id and a unique token that allows you to view job summaries that match your preferences without logging in. You cannot use this token to log in or to access any part of the site. Additionally, the token and feed does not contain any personally identifiable information about the subscriber.

  You can subscribe using any news reader that you would like. If you encounter any encoding issues or have questions, comments or concerns, please contact site staff via a support request.
 • Main - Top