Job closed
This job was closed at Apr 7, 2021 11:15 GMT.

Slovak To English

Göndərildi: Mar 31, 2021 06:08 GMT   (GMT: Mar 31, 2021 06:08)

Job type: Tərcümə/redaktə/korrektə işi
Service required: Translation


Dillər: Slovak to English

İş təsviri:
Dear Translators,

We have one page to be translated from Slovak to English.

if you are interested, please send your best rate and your proz link

Poster country: Palestine

Hədəflənmiş servis təchizatçısı (iş göndərənin müəyyən etdiyi)
Üzvlük: Qeyri-üzvlər 12 saatdan sonra təklif bildirə bilər
info Üstün doğma dil: Hədəf dil(lər)
Mövzu sahəsi: Law (general)
Təklif tarixi: Mar 31, 2021 11:00 GMT
Çatdırılma tarixi: Mar 31, 2021 17:00 GMT
İşəgötürən haqqında:
This job was posted by a ProZ.com Business Enterprise member with a Blue Board record with a "likelihood of working again" average rating of 5 out of 5

Note: You cannot quote because this job is closed.