Job closed
This job was closed at Apr 7, 2021 06:15 GMT.

Slovak To English

Göndərildi: Mar 30, 2021 17:36 GMT   (GMT: Mar 30, 2021 17:36)

Job type: Tərcümə/redaktə/korrektə işi
Service required: Translation


Dillər: Slovak to English

İş təsviri:
We have one page to be translated into English.

Deadline: Tomorrow at 2 pm CET.

Please send your best rate, CV and a link to your Proz link


Poster country: Palestine

Hədəflənmiş servis təchizatçısı (iş göndərənin müəyyən etdiyi)
Üzvlük: Qeyri-üzvlər 12 saatdan sonra təklif bildirə bilər
info Üstün doğma dil: Hədəf dil(lər)
Mövzu sahəsi: General / Conversation / Greetings / Letters
Təklif tarixi: Mar 31, 2021 06:00 GMT
Çatdırılma tarixi: Mar 31, 2021 12:00 GMT
İşəgötürən haqqında:
This job was posted by a ProZ.com Business Enterprise member with a Blue Board record with a "likelihood of working again" average rating of 5 out of 5

Note: You cannot quote because this job is closed.