Frilanserlər üçün tələblər

3 hissə izah olunub


01 Tərcümə bacarığı

Ekranlaşdırılmış proses direktiv uyğunluğunda daha sonra tərcümədə keyfiyyət üçün EN 15038 standartında inkişaf etdirilir. Tərcüməçilər üçün namizədlərin Amerika Tərcümə Assosiyasiyası(ABŞ), Kirayələnən Linqvistlər İnstitutu (BK) kimi dünya assosiyasiyalarından qazanmış etibarniməsi yoxlanması daxil olan EN 15038 üçün adlanmış "səlahiyyətlər"i təsdiq etmək üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə olunur. (Tərcümə nümunəsi, per/müştəri icmalı və başqa verilən icmal prosesində xüsusən asan mümkün ola bilməyən yoxlanılmış etiqadnamələrin dil cütləri və sahələrində nəzərdən keçirilə bilər.)

02 Biznes etibarlılığı

İkinci tələb proqrama qadağan olunan biznes etibarlılığıdır. Bu per rəylər kombinasiyası, müştəri rəyləri və ProZ.com verilənlər bazasından uyğun məlumat vasitəsiylə qiymətləndirilir. Kompaniyalar halında, izləmə rekordu təchizatçı və alıcı kimi hesab edilə bilər. Bir dəfə proqrama qəbul olunmuş iştirakçılar proqramda qalmaqla bərabər yaxşı izləmə rekorları saxlamalıdırlar.

03 Yaxşı vətəndaşlıq

Üçüncü tələb Proqrama qadağan olunan "yaxşı vətəndaşlıq"dır. İştirakçılar ProZ.com professional guidelines ilə uyğun tərzdə təsdiqləməli və hərəkət etməlidirlər, onlar qaydaları və proqramda iştirak etmə şərtlərini qəbul etməlidirlər. Eləcə də onlar üzv kimi yaxşı mövqedə, üzvlük haqları qaydalarında qalmaqla, profil məlumatı və saytla bağlılıq, proqram qaydaları və nizama salmalar vasitəsiylə proqramın saz halda qalmasına kömək edə bilərlər.Tərcümə sənayesində keyfiyyət üçün EN 15038 standartından çıxarış

3.2.2 Tərcüməçilərin peşəkar bacarıqları

Tərcüməçilər ən azı aşağıdakı bacarıqlara malik olacaqlar.

  1. Tərcümə bacarığı
  2. Mənbə və hədəf dilində linqivistik və mətn bacarığı
  3. Araşdırma bacarığı, məlumat əldə etmə və inkişaf
  4. Mədəni səlahiyyət
  5. Texniki səlahiyyət


Bacarıqlardan əvvəl aşağıakılardan bir və ya bir neçəsini əldə etmiş olmalıdır:

  • tərcümədə formal ali təhsil (tanınan dərəcə);
  • Hər hansı başqa fəndə ekvivalent ixtisas üstəgəl tərcümə sahəsində ən azı iki il sənədləşmiş təcrübə;
  • Tərcümə sahəsində ən azı beş il sənədləşmiş peşəkar təcrübə.
Your PRO status
Hələ təqdim edilməyib


Üzvlər vasitəsiylə

Şəbəkə üçün nəzarət artıq davamlıdır. İndiyə kimi orada:

4866

ProZ.com Sertifikatlı PRO frilans-ları


İnsanlar nə deyir?

I like the positive attitude from all parties, I like the openness of staff and the flexible/quick adjustments.

The ProZ.com certified PRO network is great. Another member asked me to team up with her as a translator-reviewer couple for one of her new clients... I think it will be nice to work with her.

I'm very honored and I hope that this new initiative will be useful both for us translators, and for our clients.
sofijana
Serbia