https://aze.proz.com/about/overview/tools/

Alətlər


ProZ.com-da mövcüd alətlərin xülasəsi


Tərcüməçilər üçün hesablaşma

Asanlıqla online hesablar yarat, göndər və izlə.


Tərcüməçi qrup alveri (TQA)

TQA tərcüməçilər üçün CAT alətləri və başqa proqram təminatı alverində birlikdə aşağı qiymət əldə etmək və qrup alverində qənaətləri başa düşməyə imkan verən alət təklifidir.


Qiymətlər hesablayıcısı

Bu alət sizin yükləməli olduğunuz arzulanan gəliri daxil olduğunuz ehtimallara əsasən orta qiymətlə hesablayan alətdir. Nəzərdə tutun ki, ixtisaslaşmanın hər hansı verilmiş bazarında yaxud sahəsində işləyən qiymətlər daha yüksək ola bilər.


ProZ.com API

Bring the power of the world's largest freelance translator network to your application
Whether you are developing a CAT tool, translation marketplace, or a language-related application - integrating ProZ.com's API will help you power and enhance it. ProZ.com's API can also help if you are translation agency looking to automate tasks you are currently doing manually on ProZ.com.Other tools


Birlik qiymətləri

ProZ.com qiymətlər məlumatında yekun qiyməti gör və ya şəxsi qiymətlərini hesabla.


Ölçü çeviricisi

ProZ.com qiymətlər məlumatında yekun qiyməti gör və ya şəxsi qiymətlərini hesabla.

Ölçü vahidləri - Temperaturun (Selsi və Faranheyt), məsafənin (feet, metr və s.) və s.Saytın icmalı

Proz.com-da mövcud xüsusiyyətlərə cəld baxış