A new ProZ.com translation contests interface is currently in development, and a preview contest is underway. Click here to visit the new interface »

Previous ProZ.com translation contests

| « return to previous contest list

First ProZ.com Translation Contest 2007

English to Romanian


Finalists:5

Source text:

When she moved into his tiny house in Stroud, and took charge of his four small children, Mother was thirty and still quite handsome. She had not, I suppose, met anyone like him before. This rather priggish young man, with his devout gentility, his airs and manners, his music and ambitions, his charm, bright talk, and undeniable good looks, overwhelmed her as soon as she saw him. So she fell in love with him immediately, and remained in love for ever. And herself being comely, sensitive, and adoring, she attracted my father also. And so he married her. And so later he left her - with his children and some more of her own.

When he'd gone, she brought us to the village and waited. She waited for thirty years. I don't think she ever knew what had made him desert her, though the reasons seemed clear enough. She was too honest, too natural for this frightened man; too remote from his tidy laws. She was, after all, a country girl; disordered, hysterical, loving. She was muddled and mischievous as a chimney-jackdaw, she made her nest of rags and jewels, was happy in the sunlight, squawked loudly at danger, pried and was insatiably curious, forgot when to eat or ate all day, and sang when sunsets were red. She lived by the easy laws of the hedgerow, loved the world, and made no plans, had a quick holy eye for natural wonders and couldn't have kept a neat house for her life. What my father wished for was something quite different, something she could never give him - the protective order of an unimpeachable suburbia, which was what he got in the end.

The three or four years Mother spent with my father she fed on for the rest of her life. Her happiness at that time was something she guarded as though it must ensure his eventual return. She would talk about it almost in awe, not that it had ceased but that it had happened at all.


Entry #368 - Points: 7 - WINNER!
Florin Ioan Ular
Când s-a mutat în căsuţa lui din Stroud şi i-a luat în grijă pe cei patru copii ai lui, Mama avea treizeci de ani şi era încă destul de atrăgătoare. Cred că nu cunoscuse pe nimeni asemeni lui până atunci. Acest tânăr destul de pedant, cu blândeţea sa evlavioasă, cu fasoanele şi manierele sale,  armonia şi ambiţiile sale, farmecul său, senin la vorbă şi chipeş fără îndoială, a copleşit-o de la prima vedere. Astfel că se îndrăgosti de el de îndată şi Show full text

Entry #364 - Points: 5
dana mares (X)
Când se mută în căsuţa lui din Stroud şi îi luă în primire pe cei patru copilaşi ai lui, mama avea treizeci de ani si era încă destul de arătoasă. Presupun că nu mai cunoscuse un bărbat ca el până atunci. Acest tânăr, puţin infatuat, cu amabilitatea lui sinceră, cu aerele şi apucăturile lui, cu muzica şi cu ambiţiile lui, cu farmecul, vorba isteaţă şi aspectul lui plăcut de netăgăduit, au copleşit-o pe mama din clipa în care l-a văzut. S-a îndrăgostit de el în Show full text

Entry #366 - Points: 4
LS10
Când s-a mutat în căsuţa lui din Stroud, luându-i în grijă cei patru copilaşi, Mama avea treizeci de ani şi era o încă femeie frumuşică. Nu cred să mai fi cunoscut vreodată pe cineva ca el. Tânărul acesta mai degrabă pedant, cu acel rafinament plin de devoţiune, pretenţii şi maniere de gentleman, cu muzica şi ambiţiile lui, farmecul deosebit, discuţiile inteligente, dar şi cu o frumuseţe fizică de netăgăduit, a cucerit-o de la prima vedere. Şi, fireşte, s-a îndrăgostit Show full text

Entry #362 - Points: 2
Raluca Mot
Când s-a mutat în casa lui micuţă din Stroud şi i-a luat în grijă pe cei patru copilaşi, Mama avea treizeci de ani şi era încă destul de arătoasă. Presupun că niciodată nu mai întâlnise pe cineva ca el. Tânărul mai degrabă pedant, de un rafinament neprefăcut, cu aere şi maniere, ambiţii şi muzică, şarm, conversaţie isteaţă şi frumuseţe de netăgăduit, a copleşit-o din prima clipă. Astfel că se îndrăgosti de el pe loc şi rămase pe veci îndrăgostită. La rândul Show full text

Entry #360 - Points: 1
Irina Lazarescu
Când s-a mutat  în casa lui minusculă din Stroud, a luat în îngrijire pe cei patru copii micuţi ai lui. Mama avea treizeci de ani si arăta încă bine .Nu întâlnise, presupun, pe nimeni ca el înainte.Acest bărbat  tânăr şi infatuat cu  amabilitatea  sa  cuprinzătoare, cu înfăţişarea şi manierele lui, cu muzica şi ambitiile sale ,  cu farmecul său , conversaţia scnteietoare şi aspectul  fizic de necontestat Show full text

Feedback - First ProZ.com Translation Contest 2007
This space is provided for feedback and suggestions about the contest in this particular language pair.
As we have already planned, this feature is now open to all members (full, community and student members).


| « return to previous contest list